Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

A folytatáshoz töltse ki az adatokat!


Olvassa el figyelmesen a fokozatosan nehezedő mondatokat és válassza ki a helyes válaszokat (a, b, c vagy d). Ha nem tudja a választ valamelyik kérdésre, akkor mindig nyomja meg a KÖVETKEZŐ gombot egészen az utolsó teszt feladatig, mert csak ebben az esetben lesz kiértékelhető a szintfelmérője Maximum 30 perc áll a rendelkezésére.

Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

1. oldal

My mother is a teacher. ______ is 60 years old.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

2. oldal

Peter ______ married, he is single.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

3. oldal

He ______ have a family, he lives alone.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

4. oldal

“What _____ you do?”
“I’m a teacher.”Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

5. oldal

______ are five chairs in the room.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

6. oldal

Picasso ______ paint when he was one, but children usually can’t.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

7. oldal

What _____ you watch on TV last night?


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

8. oldal

I _____ a terrible mistake when I called him an elephant.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

9. oldal

-“I’m so hungry!”
“_____ you like a sandwich?”Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

10. oldal

How _____ petrol is there in the car?


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

11. oldal

Sam is taller _____ his brother.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

12. oldal

“Where _____ you going now?”
“Home.”Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

13. oldal

I’m _________ to travel to Rome next week, I’ve already booked the ticket.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

14. oldal

“_____ do you go to school?”
“By bus.”Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

15. oldal

_____ you ever been to Greece?


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

16. oldal

“_______ is this jacket?”
“It’s mine.”Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

17. oldal

“Has your sister got a boyfriend?”
“No, she ______ .Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

18. oldal

When I arrived at the party, everyone was ________ a good time.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

19. oldal

We would like to cook some spaghetti and there’s a _______ cheese in the fridge. It’s not much, but I’m sure it’ll be enough.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

20. oldal

“My bag is so heavy.”
“Give it to me. I _____ carry it for you.”Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

21. oldal

“What’s New York ______?”
“It’s very big and exciting.”Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

22. oldal

We haven’t met _______ 1997.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

23. oldal

You _______ have to do it today, tomorrow is still OK.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

24. oldal

“If it _______ tomorrow, we won’t go to the beach.”
“Don’t worry, we might as well take an umbrella.”Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

25. oldal

When I was young, I _______ to be shy, I didn’t like to speak in public, but nowadays it’s not a problem.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

26. oldal

The film was not very interesting, I was so ______ with it that I almost fell asleep.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

27. oldal

Coca Cola ______ invented in the USA.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

28. oldal

If I _____ you, I would choose the blue one.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

29. oldal

How long have you been _______ for this company?


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

30. oldal

The train _______ left by the time we got to the station.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

31. oldal

How ______ does it take you to get to school?


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

32. oldal

I’d give you a lift, but I can’t. My car is ______ repaired now.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

33. oldal

I was just doing my homework when the teacher ________ the classroom and everybody fell silent.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

34. oldal

We were not _______ to chew gum when we were at school.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

35. oldal

Mum: “You ____ be home by 8 the latest, otherwise you can’t watch your favourite film.”
Little boy: “I hate that I always have to do what you say.”Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

36. oldal

I’m _______ a meeting at 5 tomorrow.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

37. oldal

“What does your father ______ like?”
“He is tall and handsome.”Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

38. oldal

I can’t stand _______ to this cassette, it’s really irritating.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

39. oldal

What am I going to do now? I’ve just ______ made redundant.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

40. oldal

“Shall we go to the cinema?”
“I _______ rather watch a film on TV.”Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

41. oldal

He ________ be English with a name like Jürgen.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

42. oldal

They _______ have been on holiday. They were not at home for two weeks and now and they have a wonderful suntan.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

43. oldal

Who has been _______ from my glass? It’s half empty.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

44. oldal

I wonder ______ the station is.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

45. oldal

“I think I’ll buy the Porsche.”
“But you told me you _______ buy a Ferrari!”Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

46. oldal

I’ll see you _____ a fortnight’s time.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

47. oldal

“Where are you going to stay in England?”
“Some friends are going to ______ us up.”Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

48. oldal

I lived in Paris _____ 5 years.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

49. oldal

I don’t have _______ friends, just 1 or 2.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

50. oldal

Please ______ off your hat before you enter the church.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

51. oldal

By this time tomorrow I’ll ________ finished the job.Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

52. oldal

I had passed all my exams, ______ really pleased my parents.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

53. oldal

Bridge is a card game ______ by four people.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

54. oldal

I’m really looking ______ to going on holiday to South Africa.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

55. oldal

I broke my arm last week, and I haven’t been ______ to drive since then, because it really hurts.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

56. oldal

“Who is he going out _____?”
“I think Jane.”Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

57. oldal

“What _______ if I press this button?”
“Dunno. But we’d better not try.”Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

58. oldal

When I was a child, we _______ often go on long walks.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

59. oldal

I ______ I hadn’t eaten that fish! I feel really sick.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

60. oldal

If I hadn’t come here today, I would ______ gone to see that film with my friends.


Következő

Angol ALAP TUDÁSSZINT MÉRÉS A1-B2

Megadott adatok

A teszt eredményének rögzítéséhez kattintson a [Befejezés] gombra!

Befejezés